יוסף באדי

חיים עלימה הסעות

צביקה אשכול

מנשה הללי רכבים לצילומים

זר טוב הסעות בע"מ זר טוב